2019 SONY A7III

Hassan Whiteside Vlog

NBA Star Vlog

 

2018 SONY A7III

Flex 98.5 vlog

Vlog

 

2019 SONY A7III

Prince T dub Miami Vlog

Vlog